Vacances en Pau

 

És el desè any consecutiu que Sabadell Acull Infants Sahrauís i que participa en el projecte de Vacances en Pau, Organitzat per la Delegació del Front Polisari a Catalunya, la Federació d’associacions Sahrauís de Catalunya i la Xarxa Catalana de Solidaritat amb el Sàhara. Aquest projecte és un símbol de solidaritat amb els infants sahrauís i un clam perla pau, la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra, amb el que pretén donar a aquests infants la possibilitat de conèixer coses noves (rius, mars…) , conviure amb infants catalans, per viure una realitat diferent a la que viuen als campaments de refugiats del Sàhara, on viuen exiliats des de 1975.

Amb l’acolliment podem allunyar-los de les temperatures extremes, superiors als 50o a l’estiu, gaudir d’una alimentació saludable, sobretot productes frescos (ja que viuen una retallada alimentaria important per part dels organismes internacionals com PAM, ACNUR…), revisions mèdiques i vacunacions (molts infants, venen amb problemes d’avitaminosi o dèficit vitamínic, paràsits, i inclús detecció de malalties greus, visita d’especialistes i possibles operacions, arrels d’aquestes visites mèdiques.

Els objectius doncs, són els de facilitar que prop de 600 infants Sahrauís tinguin la possibilitat de passar les vacances en un entorn diferent en el que viuen la resta de l’any, en els campaments de refugiats de Tinfouf.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 500€ per ajudar a complementar un pressupost de més 7800€.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:

– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

PROJECTE MEMÒRIA