Teixim xarxes contra els estereotips

 

Teixim xarxes contra els estereotips! Fem cultura contra la violència és un programa d’activitats formatives i de sensibilització per a l’impuls, la promoció i l’enxarxament d’iniciatives educatives, culturals i comunicatives dutes a terme a Sabadell en l’àmbit de la prevenció d’estereotips sexistes i violències masclistes i de la reivindicació de la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Les activitats seran organitzades i dinamitzades per Trama SCCL en col·laboració amb centres educatius, esplais, caus i entitats i col·lectius vinculats a l’Economia Solidària de la ciutat. Les entitats participants així com les accions dutes a terme quedaran recollides a la plataforma de participació digital www.teiximxarxes.cat

 

PROJECTE