Descobrim la Natura als Barris

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar als nens i nenes dels barris més propers al riu Ripoll de Sabadell l’oportunitat de poder conèixer la gran diversitat natural que tenen al costat de casa seva. Molts nanos d’aquests barris estan en grups considerats en “risc d’exclusió social” i aquesta etiqueta molts cops va lligada al lloc on viuen. El projecte “Descobrim la natura als Barris de Sabadell” pretén que els nens d’aquests barris vegin la situació d’aquests amb una altra llum, ja que, a diferència de qui viu al centre de la ciutat, aquests tenen la sort de viure molt a prop del riu Ripoll, un dels punts naturals més importants de la ciutat. Aquest projecte també busca treure aquests nens de l’aula perquè puguin descobrir la natura que els envolta, aprenguin a valorar-la i s’esforcin per a cuidar-la. D’aquesta manera, també poden veure que el món no només es centra en el barri o la ciutat, sinó que hi ha molts altres espais que val la pena conèixer, gaudir-ne i protegir.

 

PROJECTE