Barri Els Merinals

 

Les zones o fases 1a i 2a, del barri Els Merinals, van ser construïdes a la dècada dels anys 50 del segle passat. Van ser fetes a estall, i amb una precarietat i qualitat de materials totalment desaconsellables. El resultat va ser que l’any 1992 es detecten, a l’igual que d’altres municipis d’arreu de Catalunya, nombrosos edificis amb aluminosi i, sobretot, amb patologies estructurals gravíssimes com són la carbonatació i oxidació de les, ja poc fiables, biguetes ceràmiques. Això comportà el compromís i projecte a 10 anys de l’enderrocament i substitució de les vivendes (600) per part de l’Agència de l’Habitatge. Han passat 25 anys i encara no s’ha acabat el projecte.

El procediment per decidir els blocs que anaven a terra i eren substituïts, va ser el de cales per detectar les patologies dels edificis. En aquest informe es va decidir, també, quins eren els blocs que, segons la Llei de l’Habitatge, complien els requisits d’una vivenda digna i es quedaven fora de l’operació de substitució. Tot això va ser al 1992.

Actualment, vint-i-sis anys més tard, els 7 blocs (14 escales, 160 vivendes) que l’Agència de l’Habitatge va decidir deixar dempeus, tenen els mateixos problemes, les mateixes esquerdes enormes, filtracions d’aigua i fred, i patologies greus que patien les 600 vivendes que van ser substituïdes. Hem començat a fer informes tècnics amb un arquitecte, Tomàs Pardo i Vivé, i ens estem començant a mobilitzar com a veïns afectats per a exposar aquest fet i demanar a l’Agència de l’Habitatge que contempli per a nosaltres les mateixes accions que han fet per a la resta de blocs de la 1a i 2a fase del barri. Segons els informes del sr. Tomàs Pardo, els nostres edificis pateixen problemes greus d’origen i que són impossibles de restaurar, com són les biguetes amb carbonatació i oxidació. Estem en la mateixa situació que fa 26 anys!

A partir d’aquí, i tenint en compte que és un barri amb gent molt gran i poc cohesionat, en general, les accions a realitzar són bàsicament les de informar i assessorar els veïns, conscienciar-los i empoderar-los. Serà una tasca de recopilació de dades, documents, flayers, dossiers, fotografies, reunions, concentracions de veïns, trobades amb l’Associació de veïns, Regidors i Responsables de Districte, negociacions amb l’Agència de l’Habitatge i, possiblement, necessitat d’ajuda legal.

Per aquest motiu es preveu tota una despesa de material bàsic, necessari, per dur a terme aquestes accions.

 

PROJECTE