Autogestors de les nostres vides

 

L’emancipació és un pas clau cap a la vida adulta i, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament (DID) pot arribar a convertir-se en tot un repte. A aquestes dificultats s’hi afegeixen, sovint, moltes pors, sobretot de part dels pares i/o cuidadors/es, que pateixen perquè el seu propi envelliment no els permeti ajudar prou o ser al costat dels seus fills/es en un futur no tan llunyà.

Grandalla, dins de la tasca que realitza a favor de la inclusió social de les persones amb DID, ha posat en marxa “Autogestors de la nostra vida”. La finalitat d’aquest projecte és oferir un espai propi on poder ser ells mateixos i elles mateixes, mostrar les seves opinions lliurement, proposar idees i ser protagonistes de les seves vides. Acompanyem a les persones amb DID en la transició a l’edat adulta i a la vida activa i independent, tot oferint eines sobre competències personals per tal d’incrementar la seva autonomia.

La persona amb DID ha de ser l’actor principal de la seva vida i a traves del lleure ho fem possible.

PROJECTE