Aprenentatge, estimulació multisensorial i benestar emocional dels alumnes amb discapacitat intel·lectual severa

 

En aquest curs escolar  hem consolidat els grups terapèutics com a etapa educativa pròpia. Dins d’aquesta etapa hi ha dos tipus de grups, els grups terapèutics funcionals i el grup terapèutic assistencial. Els alumnes que formen part d’aquests grups tenen una discapacitat intel·lectual severa i altres trastorns associats, que en alguns casos fan que es limiti substancialment el seu funcionament diari en molts àmbits.

La intervenció educativa d’aquesta etapa té com a objectiu prioritari el benestar de l’alumne. Per aconseguir-ho es treballen les dimensions que promouen la qualitat de vida dels alumnes:

 

  • els aprenentatges escolars: habilitats d’alfabetització, habilitats numèriques primerenques (seguint la metodologia TEACCH s’aconsegueix l’entrenament de processos cognitius com agrupar, associar, classificar…)
  • habilitats de comunicació (la majoria d’alumnat utilitzen SAAC – sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació i gestionen els horaris personals)
  • la participació social i comunitària
  • benestar emocional
  • salut mental i física
  • autonomia personal (organització de l’aula TEACCH)
  • estimulació multisensorial (treball a diferents nivells: somàtic, visual, vestibular, tàctil… a l’espai snoezelen o aula multisensorial i també es fa teràpia aquàtica seguint el concepte Halliwick per aprendre nou patrons de moviment a l’aigua, entrenant l’equilibri, la propiocepció, la coordinació el control cefàlic…per tal d’aconseguir la flotació, en alumnat amb trastorn motor. Gaudir del beneficis del medi aquàtic.
  • representació mental de les seves vivències (connexió). Interacció amb el món físic

Amb l’objectiu potenciar els aprenentatges de la competència matemàtica i comunicativa es vinculen als de coneixement del medi i es treballen en contextos reals, significatius i funcionals.

També s’inclouen les habilitats funcionals de compra i cuina, a la classe reprodueixen situacions de compra abans d’anar al supermercat.

També es fa ús de les tablets, per instal·lar programes pictogrames (let me talk i/o altres), per fotografies i amb l’aplicació Dia a Dia que ajuda als alumnes a interioritzar les seves vivències i a estimular habilitats de pensament bàsiques com el record.

Tot això es treballa partint d’una planificació educativa centrada en la persona aplicant el model lògic proposat pel projecte de DINCAT.

 

L’OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE seria dotar les aules dels grups terapèutics i l’aula multisensorial d’una part del material específic i necessari que permeti un treball integral a l’aula i la consecució dels objectius exposats amb els alumnes amb una discapacitat intel·lectual severa.

 

PROJECTE