És la iniciativa de la Crida per Sabadell per donar suport a la realització de projectes col·lectius i transformadors a Sabadell. Els recursos econòmics provenen del límit salarial de les regidores de la Crida a l’Ajuntament, que retornen el romanent del seu sou a la ciutadania a través del retorn social.

D’on surten els diners?

Com sabeu, les regidores i càrrecs de confiança de la Crida per Sabadell tenen un topall salarial de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (tal com es fixa en el nostre codi ètic i que suposa uns 1.600€ nets mensuals). Malgrat intentar que aquest topall de sou fos el que es fixés per a totes les regidores de l’Ajuntament de Sabadell, no ho vam aconseguir ja que la resta de partits no hi van estar d’acord, i davant la impossibilitat legal que unes regidores cobrin menys que les altres, les nostres retornen en forma de donació tot el que sobrepassa d’aquest límit salarial.

Podeu veure el resum econòmic del 2016 de la Crida per Sabadell aquí.

Quants diners retornarem del 2016?

Aquesta segona edició incrementem la quantitat i destinarem a projectes socials i de solidaritat uns 33.000€, que signifiquen més del 29% del total del pressupost de la Crida.

Com funciona?

El procés serà sempre amb unes bases i criteris públics, i hi podrà participar qualsevol iniciativa col·lectiva que compleixi amb les bases establertes.

Qui vetllarà per a que les propostes que es presenten compleixin les bases serà un grup format per persones de diverses associacions i entitats del teixit associatiu de Sabadell, membres de la Crida per Sabadell i una persona del Coop57, entitat que participarà en la gestió econòmica del projecte. Aquest grup de persones garantirà que es compleixin el criteris del Retorn Social i  que el procés es desenvolupi de forma transparent i correcta.