Vola 2017

 

Som una associació, sense ànim de lucre, formada per pares i mares d’infants, joves i adults amb la síndrome de Down i altres discapacitats similars, i, que, per tant, moltes vegades necessiten ajuda i/o suport per a fer les mateixes activitats o vida que farien els infants i joves de la mateixa edat.

El Projecte VOLA 2017 pretén potenciar un grup de voluntariat inclusiu, format per joves amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals i altres persones sense discapacitat, amb la finalitat que esdevingui una eina de participació ciutadana, d’educació en valors i de millora de la cohesió social.

La nostra aposta amb aquest projecte és canviar el punt de vista que majoritàriament es té en vers les persones amb discapacitat intel·lectual (DI), com a persones susceptibles de rebre suport gairebé sempre. Pretenem que se’ls vegi com a persones capaces d’aportar molts valors a la societat, de moltes maneres i un a d’elles és el voluntariat. Per assolir l’èxit del projecte apostem pel treball amb xarxa amb els actors públics i privats del territori per tal d’assolir un enriquiment mutu entre totes les parts i fer partícip a tota la ciutadania de la nostra activitat i del missatge que volem donar, u n canvi d e mirada vers el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta de la xarxa ciutadana i participació col·lectiva.

 

PROJECTE MEMÒRIA