Treball Digne Taina2016

 

Fa 25 anys que el SIL Taina atén a persones amb discapacitat intel·lectual que fan una demanda d’ocupació. Per facilitar l’accés al món del treball el SIL Taina promou diferents accions formatives i d’acompanyament a la inserció i que pretenen capacitar i dotar els/les demandants d’ocupació dels coneixements, aptituds, actituds i habilitats necessàries per fer possible la seva incorporació al mercat de treball obert i garantir la seva estabilitat. Per aconseguir-ho, el SIL Taina disposa de dos tècnics i mig encarregats de la formació, orientació, inserció i seguiment, i que l’entitat pot mantenir de forma constant gràcies a les subvenció rebuda per part de la Generalitat de Catalunya (SIOAS).

Aquest programa, finalitza el juny de 2016 i per poder assegurar un correcte funcionament és necessari garantir el tercer tècnic que només està finançat per a realitzar mitja jornada. L’elevada demanada d’atenció i informació, i el volum de feina, requereix que aquest tercer tècnic estigui a jornada sencera.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 2946,16€ per ajudar a complementar un pressupost de 14730,93€.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Economia solidària
– Creació de treball
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

PROJECTE