Teri Kofo

 

L’Associació Colors del Món neix l’any 2012 per donar suport a joves d’origen africà que, després de realitzar un procés migratori i arrel de la crisi econòmica, va perdre les expectatives que tenien, es trobaven sense feina i en una situació d’extrema pobresa i vulnerabilitat econòmica i social.

El projecte està emmarcat dins un projecte més ampli anomenat Teri Kofo: acompanyament a joves africans en situació d’extrema vulnerabilitat de l’associació Colors del Món, neix 2012 amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de joves immigrants sense cap tipus de recurs econòmic. Treballa amb 16 joves les següents àrees: l’assistencial que pretén cobrir les seves necessitats bàsiques, l’educativa que treballa per una alfabetització idiomàtica i funcional, la d’inserció laboral per donar-los eines per poder ser autònoms.

I també existeix l’àrea d’inserció comunitària, que és el projecte que us presentem. Pretén millorar el coneixement de la societat d’acollida a través d’activitats que potenciïn la interacció entre aquesta i els beneficiaris. És essencial per a garantir una inserció real i positiva d’aquests nouvinguts.

Les activitats que inclou són: sortides de descoberta de l’entorn, IV Dinar Africà, voluntariat per part dels nois a la Cavalcada de Reis, participació a la Diada de Sant Jordi, Barbacoa trobada-Festa de l’anyell entre els beneficiaris, voluntàries i sòcies de l’entitat, Festa de Nadal i potenciar el voluntariat dels nois en diferents esdeveniments cívics.

El pressupost total és de 900€ i les fonts de finançament previstes són, apart de l’ajuda sol·licitada a La Crida de 500€, les vendes de Sant Jordi i les aportacions de les sòcies.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

 

PROJECTE