Servei de suport a la vida autònoma

Actua Vallès és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per la que, en aquell moment, era l’incipient epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l’associació estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i que continua estant fonamental l’aportació dels voluntaris, l’entitat compta amb un equip professional remunerat en què recauen les principals tasques d’organització i coordinació dels diferents projectes.

El Servei de Suport a la Vida Autònoma d’Actuavallès és un projecte relativament nou que dóna suport als processos d’autonomia de les persones que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat i que necessiten un acompanyament integral per millorar i sortir de l’exclusió social o extrema pobresa. És un projecte de transformació social en tant que la persona recupera o aconsegueix les eines necessàries per reintegrar-se a la societat. Aquest suport consisteix en facilitar un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona (mitjançant entrevistes individuals periòdiques: setmanals, quinzenals o mensuals) que:

– reforci tot el procés de recerca d’habitatge en les diferents modalitats,
– faciliti mantenir-se autònoms en la seva vida diària,
– doni recolzament psicoafectiu,
– afavoreixi la inserció social i laboral mitjançant la proposta d’activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença,..) i
– supervisi l’estat de salut i el seguiment mèdic.

El projecte pretén atendre a 20 beneficiaris aquest any 2016. Els beneficiaris es concreten en tres grans grups: persones sense llar o en risc d’estar-ho com a conseqüència de la crisi econòmica del país; persones sense llar que han estat en pisos d’acollida o centres residencials, que vénen d’una atenció educativa de 12 o 24 hores diària i necessiten fer un procés gradual per aconseguir la plena autonomia; i persones sense llar que tenen o han tingut una problemàtica de toxicomanies.

L’equip del projecte ha estat format per una educadora social i un equip de voluntaris que donen suport a la intervenció. Es calcula que per un procés efectiu d’autonomia personal cal un acompanyament durant 4 anys.

Aquest servei és un projecte pilot que s’està promocionant des del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i a través de la Comissió de VIH/sida i exclusió social d’ECAS, de la qual la nostra entitat n’és membre actiu.

Per això demanen al Retorn Social de la Crida 2880€ d’un pressupost total de 4800€ amb els que es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Projecte amb continuïtat
– Capacitat d’autosostenibilitat

 

PROJECTE