Seminaris, debats i xerrades

La Universitat Popular de Sabadell és un projecte d’educació popular adreçat a tota la població, especialment de Sabadell. La seva principal finalitat és crear un marc per a la reflexió sobre grans temes humanístics, des del convenciment que debatre i dialogar facilita la comprensió del món que ens envolta. La UPS és un projecte obert, participatiu i transformador de la realitat social actual. Les diferents disciplines que componen l’oferta de cursos, cicles i tallers, estan pensades per a persones no necessàriament iniciades en les matèries que s’aborden però que sentin curiositat per aquest tipus de reflexions i per participar més activament en la vida social i cultural de la ciutat. Es tracta d’una primera immersió en l’àmbit de l’educació popular que aspira a despertar el plaer de pensar i la satisfacció d’actuar.

El projecte consisteix en desenvolupar un programa formatiu format per xerrades, seminaris, i tallers amb la finalitat de crear un marc per a la reflexió sobre grans temes humanístics, des del convenciment que debatre i dialogar facilita la comprensió del món que ens envolta, estimula la participació i afavoreix la transformació de la realitat social actual.

El contingut d’aquest seran els següents cicles: El rol social de la dona, discriminació per raó de gènere i, canvis necessaris. 2) Anàlisi i reflexió sobre del fet cultural a Sabadell que es desenvoluparan entre finals del 2016 i principis del 2017.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 780€ d’un total de 1300€ amb què es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia Solidària
– Participació col·lectiva
– Perspectiva de gènere
– Capacitat d’autosostenibilitat
– Projecte amb continuïtat

PROJECTE