Projecte educatiu en l’educació de les persones nouvingudes

 

L’Associació La Portella està formada per un grup de voluntaris i voluntàries que tenen com a objectiu atendre a persones nouvingudes en les seves necessitats comunicatives i lingüístiques bàsiques, tant en català com en castellà, orientant quan és possible a fer una ampliació d’estudis o formació professional. Pensem que la llengua parlada i la capacitat per llegir i escriure són imprescindibles per la seva inserció social i pel seu benestar general. També volem ajudar a aquelles persones que desitgen augmentar les seves competències comunicatives en català.

En la recerca de material per dur a terme la tasca d’alfabetització, no hem trobat ni en llibreries ni a Internet un llibre de lectura progressiva en castellà prou adequat per al nostre alumnat nouvingut.

En els materials actuals, el vocabulari o bé és massa complicat per a una persona que domina poc l’idioma, o bé és massa infantil. Després de les primeres lletres, aviat s’introdueixen lectures llargues i de difícil comprensió. Hem de tenir en compte que, sovint, els i les nostres alumnes provenen d’entorns molt diferents i/o empobrits i que necessiten molt temps per a dominar la llengua i l’aprenentatge.

A més, atès que l’associació no disposa de recursos econòmics no podem proporcionar als alumnes un llibre de lectura de referència, de gran ajuda en tot procés d’alfabetització.

Per aquesta raó, en l’Associació hem creat un seminari de treball per elaborar aquest llibre. Intentem que sigui senzill i funcional. Actualment ja hem confeccionat tot el material, però ara cal experimentar la seva utilitat i adequació als objectius que perseguim. El següent pas serà el de la impressió, amb un mètode d’impressió barat, i distribució del llibre a cada alumn@.
Presentem aquest projecte al Retorn Social de la Crida, amb l’esperança de poder tirar endavant la confecció d’aquests materials i sobre tot que puguem així finançar-los

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 723€ d’un total de 1206€ amb què es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia Solidària
– Participació col·lectiva
– Projecte amb continuïtat

PROJECTE