Projecte Dona

El Projecte Dona d’atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell s’emmarca dins del Programa Dona, un dels programes d’Actuavallès, associació sense ànim de lucre que neix l’any 1993 per tal de combatre l’exclusió social i l’estigma a què queden exposades moltes persones afectades pel VIH i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), i per fomentar la prevenció i l’autocura en col·lectius específics com les treballadores sexuals i la joventut.

Projecte Dona neix l’any 1998 amb l’objectiu d’oferir una atenció sanitària a les treballadores sexuals del Vallès Oriental i Occidental. Programa Dona, atenció sociosanitària a dones en contextos de prostitució, s’emmarcava inicialment dins una perspectiva sanitària de reducció de riscos i salut pública. En els darrers anys els objectius del programa s’han anat adaptant a les demandes, les necessitats i la complexitat del treball sexual al municipi i s’han anat ampliant progressivament els objectius fins a incorporar no només una perspectiva sanitària sinó també social.

És en aquest context que sorgeix la necessitat de desenvolupar el Projecte Dona d’atenció social a les treballadores sexuals i donar resposta a les necessitats socials vinculades a aquest col·lectiu. Al tractar-se d’un col·lectiu molt heterogeni i amb modalitats de prostitució i condicions de treball molt diverses el ventall de necessitats socials a donar resposta també és molt ampli: des de la regularització administrativa fins a la identificació de violències masclistes o la millora en capacitacions bàsiques per tal de facilitar la recerca d’una nova feina. És per aquest motiu que la necessitat de treballar coordinadament i en xarxa amb altres entitats especialitzades es fa imprescindible i esdevé un element clau en la tasca de les professionals. Cal destacar que Projecte Dona consisteix en un projecte de continuïtat, s’inicia amb Programa Dona fa 16 anys i es consolida any rera any, adaptant-lo a context canviant del món del treball sexual i millorant les activitats i serveis que s’ofereixen.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de Projecte de 2400€ d’un total de 4000€ amb els que es valora el cost del projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Perspectiva de gènere
– Economia solidària
– Capacitat d’autosostenibilitat
– Projecte amb continuïtat

 

PROJECTE