Projecte Dona, atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell