Projecte Dona, atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell

 

Projecte Dona, atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell, sorgeix per donar resposta a les necessitats socials vinculades a aquest col·lectiu. Al tractar-se d’un col·lectiu molt heterogeni i amb modalitats de prostitució i condicions de treball molt diverses el ventall de necessitats socials a donar resposta també és molt ampli: des de la regularització administrativa fins a la identificació de violències masclistes o la millora en capacitacions bàsiques per tal de facilitar la recerca d’una nova feina. El projecte consta de tres activitats: les rutes (atencions socials en el lloc de feina de les treballadores sexuals), les atencions a la nostra seu, i les activitats de formació i sensibilització per trencar amb l’estigma que arrossega el col·lectiu.

 

PROJECTE