Obrir-se al món

 

És una associació sense ànim de lucre, de pares i mares de persones amb autisme de Catalunya. Davant de la necessitat d’oferir activitats de lleure i serveis de respir a les famílies que es troben en la mateixa situació, neix l’associació, amb la finalitat de proporcionar una atenció i un tractament Integrals a les persones amb autisme durant tot el cicle vital, promovent la seva inclusió social a la comunitat, així com proporcionar orientació i suport a les seves famílies.

El projecte consisteix en oferir a la persona amb autisme els suports necessaris per a que pugui exercir el seu dret a tenir un lleure i oci en igualtat de condicions que la resta de la oblació, gràcies al suport específic que necessiten per poder-ho fer. Facilitar el respir per a les famílies, cansades de no trobar alternatives d’oci i recreació especialitzades on portar els seus fills, ni espais on es puguin fer càrrec de persones que pateixen d’una patologia com aquesta.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta la participació col·lectiva i economia solidària, continuïtat.

 

PROJECTE MEMÒRIA