Nit Europea dels Ratpenats

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar a conèixer a la ciutadania de Sabadell la importància ecològica d’un dels grups de mamífers més enigmàtics i desconeguts tant des d’un punt de vista científic com social, els ratpenats​. Els ratpenats estan considerats com a bons indicadors de la qualitat ambiental del nostre entorn. Així per exemple, els ratpenats controlen les poblacions de mosquits​, evitant la utilització excessiva de productes químics. Tanmateix i malgrat la seva importància, actualment moltes espècies de ratpenats i especialment les forestals es troben amenaçades​. És per això que per tal de sensibilitzar els sabadellencs ​sobre la importància ecològica dels ratpenats i les amenaces que pateixen aquests mamífers, l’ADENC proposa organitzar “La Nit Europea dels Ratpenats a Sabadell”, incorporant el nostre municipi dins el cercle de les principals ciutats europees que des de fa 30 anys celebren aquesta activitat de divulgació i conscienciació. Mes concretament, es proposa organitzar sortides per observar, conèixer i “escoltar” els ultrasons dels ratpenats. ​A més, es realitzaran tallers participatius dirigits a famílies per construir caixes refugi que seran col·locades en les zones forestals sabadellenques del Parc de Grípia Ribatallada afectades per les ventades del 2014.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta de la xarxa ciutadana i participació col·lectiva.

 

PROJECTE MEMÒRIA