Memòria Viva

Sabadell Memòria Viva és un projecte que té per objectiu rescatar de l’oblit la memòria popular de Sabadell, aquells episodis històrics que d’alguna forma han anat modelant i definint el caràcter i les característiques del que avui coneixem com a Sabadell. Un projecte relacionat amb la recuperació de la Memòria Històrica o, més exactament, de recuperació de la Memòria Popular de la nostra ciutat, aquella memòria que ha estat sistemàticament silenciada i que té per protagonistes als subjectes subalterns del capitalisme.

Una iniciativa de (re)coneixement i reivindicació del Patrimoni Històric i Cultural Immaterial de la nostra ciutat. Alhora, pretén ser una eina amb un doble objectiu. D’una banda, posar sobre la taula la necessitat de la creació de polítiques i actuacions concretes entorn la recuperació de la memòria col·lectiva i popular de la nostra ciutat. De l’altra, esdevenir una eina per a rescatar de l’oblit aquesta memòria silenciada, per tal de generar coneixement i informació que ajudin i facilitin a les classes populars la intervenció en la seva realitat social. En síntesi, es tracta de revalorar el nostre passat, tot identificant i situant en l’espai i en el temps aquells esdeveniments que pensem caracteritzen Sabadell i els sabadellencs i sabadellenques.

Per fer-ho proposem un marc d’intervenció per a la realització de mircroestudis del nostre passat recent i un marc divulgatiu d’aquesta història comuna que ha restat oblidada.

Per això demanen al Retorn Social de la Crida 6000€ d’un pressupost total de 10.232€ amb els que es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Economia solidària
– Foment de la xarxa ciutadana
– Participació col·lectiva
– Creació de treball

 

PROJECTE