Material TIC per a les noves aules modulars

 

Equipar les noves aules modulars amb material TIC, per oferir les tecnologies de la informació i comunicació als alumnes amb dificultats de percepció, coordinació motriu i els que no han desenvolupat el llenguatge verbal els avenços tecnològics que els facilitaran l’aprenentatge, a través de pàgines web que contenent el material específic.

La nostra escola està immersa des de fa temps en aquest procés innovador, i les millores que constatem en els nostres alumnes fan que encara hi apostem més i esdevinguin una eina de treball transversal imprescindible.

Ara ens cal però dotar les noves aules, ja que tot el procés d’aprenentatge, té com a base la competència digital i l’ús de les TIC.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més de Participació col·lectiva, Foment cultura, Projecte continuïtat i Capacitat autosostenibilitat

 

PROJECTE MEMÒRIA