Material psico-educatiu per la intervenció amb infants amb Autisme (TEA)

 

El present projecte té per finalitat la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes afectats per Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). La principal activitat de la nostra entitat és la de donar atenció psicològica i social als infants i joves afectats amb TEA.

Les intervencions amb els nens i nenes afectats contempla l’estimulació i el treball en diferents àrees; cognitiva, comunicativa, social, conductual etc. Per poder realitzar les intervencions psicològiques de manera adequada, i atenent al augment de la demanada dels nostres serveis, ens és necessari l’adquisició de material psicopedagògic i de diagnòstic per atendre millor als afectats i les seves famílies.

 

PROJECTE