La Quartera, esmolar l’eina: millorar l’espai

 

La Quartera és un espai de participació popular gestionat per diferents entitats de Sabadell. Es tracta d’un espai polivalent i aglutinador al servei de les entitats amb l’objectiu de generar projectes culturals i socials transformadors. La Quartera està formada per diferents entitats de la ciutat que hi desenvolupen les seves activitats: les cooperatives de consum Teixit de la terra i Treu banya, la Comissió de Festes Populars de Sabadell, la Cup Sabadell, la PAHC de Sabadell i el Casal Can Capablanca. Però també és l’espai de totes aquelles entitats i associacions que en moments puntuals o periòdics necessiten un lloc on reunir-se, realitzar actes o bé desenvolupar les seves activitats. Com a espai físic és una sala on es realitzen tallers, cursos, activitats, concerts de petit format i tot tipus d’actes. A més, s’hi emmagatzemen materials d’entitats que no disposen d’espai sufi cient. També s’utilitza per realitzar assemblees, conferències o reunions de gran format, amb molta gent convocada. Les cooperatives de consum, que l’usen com a seu, realitzen setmanalment la recollida de cistelles de menjar ecològic Per adequar l’espai fa un parell d’anys varem realitzar una campanya de micromecenatge amb la qual vàrem recollir més de 10.000€ que ens van permetre fer els canvis més estructurals per adaptar un antic garatge a un espai de pública concurrència, i polivalent amb les necessitats diverses que se li requerien.

Amb poc més d’un any de vida la Quartera ja ha s’ha convertit en l’eina que volíem que fos. Un espai polivalent, compartit i multidisciplinar i ja ha estat seu de desenes d’actes de caràcter nacional, comarcal i local.

Palesa la necessitat d’un espai com La Quartera, només ens porta a pensar en les potencialitats i possibilitats del projecte. Un salt endavant en la programació fi xa cultural i crítica per una banda, i en la resposta a les necessitats de les entitats que l’usen per millorar l’embargadura i qualitat de les seves activitats. És per això que essent conscients del caràcter multidisciplinar i compartit de l’espai pensem en una millora, que si bé substancial pel punt de partida actual, no sigui molt costosa ni desmesurada. Es tracte doncs de finalitzar alguns elements bàsics, com la il·luminació de la sala o la barana de la rampa d’accés. Afegir un parell d’elements per a les activitats culturals, un taló i 4 focus fixes. Completar i millorar l’acomodament dels asisstents, i finalment donar una nova capa de pintura a la franja baixa de les parets. Elements que en la majoria de casos instal·larem, muntarem i realitzarem nosaltres.

Aquesta és la gènesi del projecte, i aquesta és la gènesi de la proposta de millora de l’adequació de la Quartera. Esmolar una eina de totes i per totes.

L’ajuda sol·licitada és de 500€ d’un pressupost total de 1490€.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

 

PROJECTE MEMÒRIA