La comunicació ens fa més grans

 

L’Associació Colors del Món neix l’any 2012 per donar suport a joves d’origen africà que, després de realitzar un procés migratori i arrel de la crisi econòmica, va perdre les expectatives que tenien, es trobaven sense feina i en una situació d’extrema pobresa i vulnerabilitat econòmica i social.

El projecte pretén donar a conèixer l’entitat Colors del Món i la seva tasca per poder:
1. Contribuir a la consciència social sobre la realitat que viuen uns veïns de la nostra ciutat.
2. Augmentar d’autofinançament de l’associació a través de l’augment de sòcies.
3. Poder tenir una plataforma (parades) on poder vendre els productes de l’entitat.

Per un cantó, s’augmentarà la nostra presència a les xarxes socials. Per l’altre, realitzarem parades i fires on els beneficiaris seran part activa, per potenciar la interacció entre ells i la societat d’acollida: difondrem la tasca de l’entitat però també vendrem productes propis de l’entitat i productes creats pels destinataris (i dels quals es quedaran els beneficis ja que es tracte de joves africans sense cap tipus de recurs econòmic).

Us sol·licitem una ajuda de 500€. Necessitem comprar el material per les fires i el material de difusió. L’avaluació del projecte serà final, en realitzar una anàlisi per saber si s’ha augmentat les ventes, els seguidors a xarxes socials i les sòcies del projecte Teri Kofo.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

PROJECTE MEMÒRIA