Infants

 

Infants és un projecte de pedagogia lliure, educació permanent, dirigit a persones menudes fins a 6 anys, basat en respectar les seves necessitats i interessos i dedicat a acompanyar-les en la seva evolució personal, intel·lectual i afectiva.

Pretenem Infants com un espai, de funcionament assembleari, que posi al centre la vida comunitària, treballant el nostre entorn i oferint una porta oberta que serveixi com a punt de trobada, afavorint i potenciant les relacions intergeneracionals horitzontals i respectuoses.

Entenem que només els projectes pedagògics accessibles per totes i tots poden ser realment partícips d’un canvi social.

 

PROJECTE