Fes reviure el Ripoll

L’ADENC, l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, és una entitat sense afany de lucre creada el 1982 amb la voluntat de defensar i estudiar del patrimoni natural del Vallès. Declarada d’utilitat pública, compta amb 500 socis i té una dilatada experiència en campanyes educatives i projectes de millora de l’entorn. Com a entitat de referència en el sector ambiental ha publicat diversos estudis i promogut campanyes de defensa del territori. L’any 2009 va iniciar el projecte de custòdia “Fes reviure el Ripoll!”.

El projecte “Fes Reviure el Ripoll!” consisteix en recuperar l’ecosistema fluvial del riu Ripoll encoratjant la ciutadania a prendre part activa en l’acció i facilitant la participació de persones amb diversitat funcional i/o necessitats especials (persones amb discapacitats, en risc d’exclusió, gent gran…). Farem un procés de revisió de la nostra actuació en aquest projecte vigent a Sabadell des del 2009 per a consolidar-ne els resultats ecològics, continuar millorant l’ecosistema i també continuar millorant la seva vessant social.

Accions de sensibilització: Festa del Riu, en el que participen dues entitats involucrades en la integració de joves amb necessitat educatives especial (Andi Down Sabadell i Prolaboral Xalest). Jornades de voluntariat realitzant plantades populars, extraccions d’espècies invasores, etc.

Activitats d’educació ambiental

Accions de millora i manteniment de la flora i fauna autòctones: Eliminar residus, control de vegetació invasora, plantar 500 peus de plantes autòctones. Seguiment de la fauna al riu (anellament científic d’ocells, cens de peixos i d’invertebrats, revisió de caixes niu…).

Per això demanen al Retorn Social de la Crida 1500€ d’un pressupost total de 7550€ amb els que es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Economia solidària
– Foment de la xarxa ciutadana
– Participació col·lectiva.
– Capacitat d’autosostenibilitat
– projecte amb continuïtat

 

PROJECTE