Ens renovem

 

ATENDIS-ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA va ser l’entitat social pionera a la ciutat (any 1963) en ocupar-se de cobrir necessitats de les persones amb discapacitat intel.lectual. Actualment cobreix principalment les necessitats d’habitatge a través de 3 residències especialitzades amb un total de 131 persones que hi viuen + 36 persones al Centre de dia especialitzat + llar residència complementària a taller ocupacional amb 14 persones i un servei d’inserció laboral.

Com a serveis d’habitatge les necessitats d’inversió tant en infraestructures com en equipaments són importants i continuades, Associat a la discapacitat intel.lectual és habitual limitacions importants motrius – pluridiscapacitat. Així a banda de les necessitats habituals de renovació pròpies d’una “vivenda” hi ha necessitats específiques d’aparatatge com grues elevadores, camilles de bany, llits articulats… que s’incrementen associat “sortosament” a l’envelliment.

La sol·licitud que presentem forma part del projecte ” ENS RENOVEM” que consisteix en l’adquisició d’ajuts i equipament tècnic especialitzat, mobiliari i altra utillatge necessari per aquest any 2018 per renovació i cobrir les major necessitats de les persones ateses..

Adjuntem presentació amb tot el detall del projecte, sol.licitant a la ” Crida per Sabadell” el seu suport en la compra d’una grua elevadora amb un cost de 920 €.

 

PROJECTE