Cuinant Xarxes

Cuinant Xarxes es presenta com un projecte d’inserció sociolaboral, adreçat a persones en risc d’exclusió social, que es serveix de la restauració i la gestió d’un espai culinari per treballar una sèrie d’aspectes, com són: l’adquisició d’actituds i hàbits laborals; l’apoderament de les participants, tant en l’àmbit personal com en el comunitari, així com la visibilització i el trencament de l’estigma social que existeix al voltant d’aquests col·lectius a la nostra societat.

Aquests aspectes es treballaran mitjançant la realització d’activitats grupals de caire formatiu i l’establiment de plans de treball individualitzats, partint d’una mirada holística i integrativa, contemplant tots els àmbits de la persona. Com a part d’aquest procés, la gestió de l’espai culinari ens serveix per treballar les competències necessàries per a la inclusió social i laboral de les participants, oferint, en última instància, un servei de restauració de qualitat a la ciutat.

Establint xarxes de cooperació entre les entitats de la ciutat ja existents i els Serveis Socials d’Atenció Primària, volem esdevenir un servei d’inserció socio-laboral novedós i diferenciat, complementant i enriquint la tasca que duen a terme altres serveis i recursos.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 4218€ per l’àrea formativa del projecte, que està valorada en 7030€.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia Solidària
– Participació col·lectiva
– Creació de treball

PROJECTE