Carpes i vídeo de sensibilització

 

PiC Vallès neix l’any 2013 com espai de trobada entre produccions agroecològiques i grups de consum ecològic del Vallès Occidental. Va ser creada per més d’una trentena de productors ecològics i grups de consum de la comarca. La plataforma pretén teixir ponts, fer sinergies i impulsar l’agroecologia a la comarca. PiC Vallès vol crear un projecte transformador que reflexioni i trenqui les lògiques capitalistes i insostenibles del model majoritari de producció-distribució-consum.  Al Vallès s’ha passat progressivament a viure d’esquenes al món rural i a la terra. És necessari que els productes locals siguin consumitsals nuclis urbans propersi que la ciutadaniatingui una nova mirada cap al camp.Per això, apostem per una relació directa i sense intermediaris entre el consum i la producció, i per recolzar iniciatives al camp sostenibles des del punt de vista social i ambiental.

Les activitats de PiC Vallès es basen en l’activisme del grup motor i de les organitzacions que hi formen part. Les persones que han fet xerrades i tallers –llevat d’un cas– ni l’entitat que ha fet els dinars no han cobrat (se’ls ha gratificat en ocasions amb producte ecològic). Ha comptat amb l’ajut econòmic per a l’organització de les fires dels ajuntaments de Terrassa i Sabadell i del Consell comarcal del Vallès Occidental.

Carpes per a les fires agroecològiques

En l’organització de les fires agroecològiques –en les que hi participen tant produccions ecològiques com organitzacions de l’economia social i solidària (banca ètica, energia sostenible, xarxes d’intercanvi, etc.)– no hi ha hagut dificultats per trobar les taules, les cadires i l’equip de so. Tanmateix sí que n’hem tingut per aconseguir carpes per a les entitats. Si bé normalment els paradistes de productes en venda en tenien o podien aconseguir-ne, moltes de les entitats d’economia social no acostumen a participar en fires o no tenen ingressos per aquest tipus de despeses. PiC Vallès necessita entre 2 i 3 carpes per assegurar que tothom o gairebé tothom en tingui (les parades oscil·len entre les 10 i les 20 en cada fira). Aquestes carpes –tot i tenir-les PiC Vallès– s’entén que han de servir per als diferents moviments socials i entitats socials de Sabadell, sempre que aquestes siguin d’economia social i solidària

Vídeo per sensibilitzar sobre els grups de consum ecològic de la comarca

Hi ha interès en fer un vídeo curt sobre l’agroecologia al Vallès i la sobirania alimentària per tal d’afavorir el consum agroecològic (ecològic, de temporada i de circuït curt). En ell es donaria a conèixer la realitat del camp i les seves dificultats, la importància de la sobirania alimentària, i els grups de consum com una sortida que beneficia ambdós. El vídeo es filmarà i editarà de manera autogestionada i amb activisme. Tanmateix en assemblees es comentà la possibilitat de gratificar les persones que l’editin amb una quantitat més a modus de dietes que de cobrament.

Per això, demanem al Retorn Social de la Crida la suma de 500€ .

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:

– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

PROJECTE MEMÒRIA