Campanya de difusió i renovació del model

El Teixit de la Terra és el col·lectiu de consum responsable més antic de la ciutat, iniciat ara ja fa 14 anys a partir de l’interès per promoure iniciatives d’activisme social vers al consum ecològic, sense intermediaris i amb la intenció d’afavorir l’activitat dels productors ecològics de proximitat, així com la seva migració de la producció de convencional a ecològica.

Fitxa resum del projecte i pressupost:
Durant aquests anys, hem presenciat l’aparició de nombroses alternatives de grups de consum a la ciutat, així com una expansió i disponibilitat de producte ecològic més enllà dels circuits de consum impulsats socialment. Malgrat que ens sembla interessant que els aliments de qualitat es trobin més a l’abast del públic en general, som conscients que ho fan des dels circuits comercials estàndards, amb el manteniment de certes situacions pròpies de l’economia de mercat, que no necessàriament afavoreixen ni els principis de
proximitat ni la sostenibilitat de l’activitat econòmica dels petits i mitjans productors. Com a conseqüència d’aquests canvis en el model de consum, el Teixit ha experimentat un degoteig de baixes de socis i sòcies que ha posat de manifest la necessitat de renovar el nostre model de treball i ampliar els esforços per donar a conèixer el nostre projecte a la ciutat. Per aquests motius es plantegen dues línies d’acció diferenciades, ambdues destinades a revitalitzar el model de cooperativa de consum responsable:

A.- INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ DEL MODEL D’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES
Des de fa pocs mesos el Teixit de la Terra ha creat una plataforma on-line que permet als socis poder isposar del servei de comanda de productes per internet i millorar la comunicació amb els productors que serveixen la cooperativa. Al mateix temps, aquesta plataforma serveix per mantenir els socis informats de les diferents campanyes i accions que es duen a terme en el món del consum responsable, així com donar a conèixer el projecte a la ciutadania. El nou model requereix d’una actualització del sistema informàtic: Adquisició d’un portàtil: 300€ i Compra d’un domini: 50€

B.- INVERSIÓ EN CAMPANYES DE DIFUSIÓ
Al llarg de la seva història, donar a conèixer el nostre projecte ha estat tradicionalment a través del “boca-orella” i encara que són diversos els materials de difusió que s’han emprat des del Teixit de la Terra, cal dir que actualment estan força obsolets i requereixen d’una nova edició. Creiem que el moment actual, doncs, requereix d’una estratègia organitzada de difusió i captació de nous socis, així com de reactivació de les activitats a desenvolupar a La Quartera per tal de visibilitzar la cooperativa. Per això es preveuen les següents despeses: Disseny i edició de 500 nous tríptics informatius del projecte del Teixit de la Terra: 120€ iDisseny i edició de 100 cartells de difusió: 30€

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Foment de la xarxa ciutadana
– Economia solidària
– Participació col·lectiva
– Capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

PROJECTE MEMÒRIA