Atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell

 

Actua Vallès és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per la, en aquell moment, incipient epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l’associació estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i que continua estant fonamental l’aportació dels voluntaris, l’entitat compta amb un equip professional remunerat en què recauen les principals tasques d’organització i coordinació dels diferents projectes.

El Projecte Dona, atenció social a les treballadores sexuals de Sabadell, sorgeix per donar resposta a les necessitats socials vinculades a aquest col·lectiu. Al tractar-se d’un col·lectiu molt heterogeni i amb modalitats de prostitució i condicions de treball molt diverses el ventall de necessitats socials a donar resposta també és molt ampli: des de la regularització administrativa fins a la identificació de violències masclistes o la millora en capacitacions bàsiques per tal de facilitar la recerca d’una nova feina. El projecte consta de tres activitats: les rutes (atencions socials en el lloc de feina de les treballadores sexuals), les atencions a la nostra seu, i les activitats de formació i sensibilització per trencar amb l’estigma que arrossega el col·lectiu.

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta de la xarxa ciutadana i perspectiva de gènere entre d’altres.

 

PROJECTE MEMÒRIA