Adequació d’un espai per al benestar personal

L’Escola d’educació especial Xaloc presenta el projecte “d’Aula Serenor”. El projecte consisteix en adequar un petit espai de l’escola per donar la resposta apropiada a infants i adolescents quan, degut al seu moment de desequilibri emocional, ho necessitin.

Objectius principals: Des de fa temps, constatem l’augment important d’infants i joves amb greus manifestacions de desajustament emocional caracteritzat per conductes agressives (auto o hetero), desafiants o malestar generalitzat (angoixes, pors, plors…). Cal acollir aquest alumnat i proporcionar-els-hi la millor resposta. Aquesta, avui per avui passa -entre d’altres- (veure en annexe 4 programa de SPC implementat a l’escola) per crear un espai, on se’l sentin seu, i amb l’acompanyament nostre, se l’apropiïn i l’associïn en un espai que els hi crea benestar, on s’hi senten bé, i que els hi proporciona l’ajustament -del món exterior i interior- que necessiten. Que el vivenciïn com a espai que em transforma i em fa sentir bé. (hi entro d’una determinada manera i en surto d’una altra molt millor).

Descripció dels recursos necessaris: Aquests són únicament materials. Cal crear aula amb ambient de serenor, aïllat d’estímuls on s’identifiqui amb el seu “espai de benestar” i com a tal que li proporcioni pau i harmonia, però sobretot que l’hi impedeixi fer-se mal ell o fer-ne als altres.

Per això demanen al Retorn Social de la Crida 2350,68€ d’un pressupost total de 2917,98€ amb els que es valora el projecte.

El Grup de Seguiment del Retorn Social de la Crida ha considerat que aquest projecte compleix les bases generals de Retorn Social i amés que compleix les bases concretes següents:
– Economia solidària
– Capacitat d’autosotenibilitat
– Projecte amb continuïtat

PROJECTE MEMÒRIA