Accions de difusió

 

Durant els darrers anys, hem testimoniat l’expansió i disponibilitat de producte ecològic en circuits comercials estàndards, fora de les iniciatives de consum impulsades socialment. Malgrat que ens sembla interessant que els aliments de qualitat es trobin més a l’abast del públic en general, som conscients en aquests circuits es reprodueix el manteniment de certes situacions pròpies de l’economia de mercat, que no necessàriament afavoreixen ni els principis de proximitat ni la sostenibilitat de l’activitat econòmica dels petits i mitjans productors.

Sobretot com a conseqüència d’aquests canvis en el model de consum, el Teixit ha experimentat en els darrers anys un descens dels socis i sòcies. Per això, l’any passat es va posar de manifest la necessitat de renovar el nostre model de treball i ampliar els esforços per donar a conèixer el nostre projecte a la ciutat. En aquest sentit, l’ajut rebut del Retorn Social de la Crida del 2016 al Teixit de la Terra ha significat millores en la gestió i organització internes del local situat a la Quartera a través de la implementació de la plataforma digital, que permet l’adquisició de productes i gestió de les comandes per Internet. A banda de la major eficiència organitzativa, pensem que aquestes millores també s’han traduït en el manteniment dels socis i sòcies, enguany. Cal dir que aquests resultats positius s’han plasmat en les dinàmiques del local de La Quartera, mentre que l’espai de la Creu Alta, que encara no ha pogut implementar els mateixos canvis per manca de recursos, ha continuat experimentant el degoteig de socis i sòcies dels darrers anys. Per això, a més de la necessitat d’igualar les condicions d’adquisició dels productes i gestió de les comandes de totes les famílies integrants del Teixit, l’experiència reeixida al local de La Quartera encara reforça més la necessitat de d’implementar el més aviat possible la plataforma en línia a la Creu Alta. Així mateix, degut al context exposat anteriorment, creiem convenient potenciar campanyes de difusió i sensibilització en el radi d’acció del Teixit de la Creu Alta.

Per aquests motius es plantegen dues línies d’acció diferenciades, ambdues destinades a revitalitzar el model de cooperativa de consum responsable, especialment en el barri de La Creu Alta i el seu radi d’influència:

A. Inversió en la renovació del model d’adquisició de productes del local de la Creu Alta
B. Inversió en accions de difusió

Valoració del grup de seguiment del Retorn Social: es considera un projecte transformador i que a més fomenta i la participació col·lectiva, xarxa ciutadana, economia solidària

 

PROJECTE MEMÒRIA