Què és el retorn social?

El retorn social són aquells diners que cada any, des de la Crida per Sabadell, destinarem a ajudes a projectes socials col·lectius a través de votació pública. Aquesta iniciativa es va aprovar a l’assemblea de la nostra organització per tal de retornar al carrer una part dels diners que les institucions donen als partits polítics.

D’on surten els diners?

Com sabeu, les regidores  i càrrecs de confiança de la Crida per Sabadell tenen un topall salarial, de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (tal com es fixa en el nostre codi ètic, i que suposa uns 1.600€ nets mensuals). Malgrat intentar que aquest topall de sou fos el que es fixés per a totes les regidores de l’Ajuntament de Sabadell, no ho vam aconseguir ja que la resta de partits no hi van estar d’acord, i davant la impossibilitat legal que unes regidores cobrin menys que les altres, les nostres retornen en forma de donació tot el que sobrepassa d’aquest límit salarial.

infografia Retorn Social (1)

Quants diners retornarem del 2015?

Del 2015 tenim 22.000€ més per a retornar i dedicar a projectes socials i de solidaritat, això suposa un 25% del nostre pressupost del 2015.

Com funciona el retorn social?

El procés serà sempre amb unes bases i criteris públics, i hi podrà participar qualsevol iniciativa col·lectiva que compleixi amb les bases establertes.

Les persones que vetllaran per a que les propostes que es presenten compleixin les bases no seràn només membres de la Crida per Sabadell, sinó que serà un grup format per persones de diverses associacions, entitats, etc. del teixit associatiu de Sabadell i una persona del Coop57, entitat que participarà en la gestió econòmica del projecte. Aquest grup de persones vetllaran per tal que es compleixin el criteris del retorn social i el procés es desenvolupi de forma transparent i correcta.

El calendari previst

De l’1 al 4 de març: presentació pública del projecte i inici del període de presentació de projecte.

1 de maig: finalització del període de presentació de projectes.

De l’1 de maig al 25 de maig: revisió dels per part del grup i s’instarà als que no compleixin els criteris a què ho esmenin.

De l’1 al 15 de juny: període de votació pública dels projectes.

Els dos punts anteriors podran ser subjectes a modificació o ampliació de terminis segons el volum total de projectes presentats. Qualsevol modificació es farà saber a través d’aquest web i el de la Crida per Sabadell. 

A finals de juny, el grup anunciarà quins han estat els projectes més votats, i per tant han obtingut els diners demanats (l’assignació dels diners es farà per ordre de votació fins que aquests s’acabin).